Godziny otwarcia 7:30 - 15:30
Zadzwoń do nas 67 256-40-76
zszkrzyz@poczta.onet.pl

IV EDYCJA AKCJI PROZDROWOTNEJ „KOCHAM CIĘ, ŻYCIE”

Dnia 23 października 2016 r. na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. zrealizowana została czwarta edycja akcji prozdrowotnej „Kocham Cię, Życie”. Organizatorami byli: Zespół Szkół oraz Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”. Rolę gospodarzy akcji pełniły: Aneta Sudnik-Masłowska – pedagog szkolny oraz Krystyna Kulska – prezes Stowarzyszenia.

Tego dnia mieszkańcy miasta i gminy Krzyż Wlkp. oraz gmin ościennych mieli możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza propozycji. Zorganizowano szereg stoisk i atrakcji:

 • badanie PSA w ramach profilaktyki nowotworów prostaty – dla mężczyzn od 50r.ż. – OPEN Poznań,
 • badanie na krew utajoną w kale – dla kobiet i mężczyzn od 50r.ż. – OPEN Poznań; odbiór probówek – p. Ewa Wawer – nauczyciel Zespołu Szkół,
 • badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69lat (miejsce postoju mammobusa: Plac Zwycięstwa) – OPEN Poznań,
 • konsultacje z dietetykiem (pomiary: masy mięśniowej, ilości wody w organizmie, tkanki tłuszczowej, BMI) – p. Magda Wojciechowska z Krzyża Wlkp. oraz p. Aniceta Ada Mikulska z Poznania,
 • konsultacje oraz badanie trychologiczne (badanie skóry głowy i włosów) – p. Kamila Wawrzyniak ze Stargardu,
 • porady i usługi kosmetyczne: makijaż permanentny – p. Agnieszka Wysoczańska z Krzyża Wlkp.; wizaż – p. Agnieszka Ławniczak z Czarnkowa,
 • pomiar poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia – p. Krystyna Rossochacka oraz Krystyna Kasperczak z Krzyża Wlkp.,
 • porady onkologa – p. Dariusz Godlewski z OPEN Poznań,
 • porady psychoonkologa – p. Dorota Piechowiak z Piły,
 • Stowarzyszenie EUROPA DONNA z Piły,
 • instruktaż samobadania piersi, pokaz masażu limfatycznego – p. Beata Radło ze Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”,
 • akcja krwiodawstwa „Nie bądź żyła – oddaj krew” – p. Krzysztof Wiza z Czarnkowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
 • analiza organizmu za pomocą aparatu QUANTEC (medycyna naturalna) – p. Ewa Kaczmarek-Hącia z Piły,
 • porady pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Pile – p. Teresa Domżalska i p. Piotr Strojek,
 • porady pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile – p. Marlena Dusza i p. Alina Wojtiuk,
 • porady rehabilitanta, pokaz ćwiczeń ruchowych, dieta w osteoporozie – Stowarzyszenie „Bioderko” z Chodzieży, na czele z p. Prezes Honoratą Pilarczyk,
 • konsultacje z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie (badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu) – Beata Kościelska oraz p. Grażyna Libront,
 • usługi fryzjerskie (czesanie warkoczy) – uczennice Zespołu Szkół: Martyna Kaczmarek z kl. 3 oraz Magda Sulikowska i Paulina Olejnik z kl. 1,
 • stoisko z miodami – p. Wojciech Suchowera ze Starego Kurowa,
 • rękodzieło jadalne i nie tylko…” – p. Danuta Brzezińska z Drezdenka,
 • domowe wypieki Wspólnoty Modlitewnej „Margaretki”,
 • loteria fantowa „Zasady segregowania odpadów znamy i nagrody wygrywamy”,
 • loteria fantowa „Badania profilaktyczne znamy i nagrody wygrywamy”,
 • konkurencje sportowe dla dzieci z nagrodami – Joanna Urbaniak – nauczyciel Zespołu Szkół wraz z uczennicami: Angeliką Golan i Eweliną Matysiak z kl. 1,
 • konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami,
 • kawiarenka z bezpłatną kawą i herbatą – obsługa: p. Halina Zydor oraz p. Urszula Budnik ze Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”,
 • możliwość sfotografowania się z „MRÓWKĄ”.

W ramach akcji – dnia 25 października 2016 r. – odbyło się bezpłatne badanie ostrości wzroku w Zakładzie Optycznym pana Bartosza Stawińskiego w Krzyżu Wlkp.

W trakcie akcji zrealizowano konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Kocham Cię, Życie”. Celem konkursu było ukazanie radości i uśmiechu dnia codziennego, zdrowego stylu życia. W konkursie wzięło udział 24 dzieci. Oceny prac dokonała Komisja w składzie:

– Elżbieta Thomas – przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.,
– Halina Wydryszek-Janas – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. BoWiD w Krzyżu Wlkp.

Przy ocenie prac brano pod uwagę przede wszystkim pomysłowość i oryginalność. Fundatorem nagród głównych był Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Wyniki konkursu:

– I miejsce – Laura Sekuterska,
– II miejsce – Łukasz Bieńkowski,
– III miejsce – Zosia Luboszczyk.

Nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu ufundowali: Maciej Kurłowicz z Drezdenka, PSB „MRÓWKA” AGROBUD w Krzyżu Wlkp., Dorota Piechowiak z Piły.

Wręczenia dyplomów oraz nagród dokonali członkowie Komisji Konkursowej.

Kolejną atrakcją były loterie fantowe:

 1. „Zasady segregowania odpadów znamy i nagrody wygrywamy”. Każde dziecko, które udzieliło prawidłowej informacji na temat segregowania odpadów otrzymało upominek ufundowany przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
 2. „Badania profilaktyczne znamy i nagrody wygrywamy”. Osoba dorosła, która jako pierwsza prawidłowo odpowiedziała na zadanie pytanie z zakresu profilaktyki otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez PSB „MRÓWKA” AGROBUD Krzyż Wlkp. lub bon na bezpłatne badanie piersi (USG lub mammografia) ufundowane przez Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile.

Podczas akcji przygotowane zostały konkurencje sportowe dla dzieci. Nagrody za aktywność fizyczną – ze względu na różny przedział wiekowy uczestników – wręczono wszystkim na zasadzie losowania. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego. Nagrody wręczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej – p. Elżbieta Thomas. Podczas nagradzania obecny był Poseł RP Grzegorz Piechowiak.

Patronat nad akcją przyjął Pan Zygmunt Jasiewicz – Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Gminy Krzyż Wlkp., w ramach zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. W ramach przyznanej dotacji dokonano zakupu fantomów piersi. Wszystkie badania, usługi i porady specjalistów były bezpłatne.

Przychylność akcji swoją obecnością wyrazili: p. Zygmunt Jasiewicz – Burmistrz Krzyża Wlkp., p. Elżbieta Thomas – Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Marek Drogomirecki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, p. Ewa Wysocka – Inspektor Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp., p. Teresa Pławińska i p. Jolanta Korbik – Radne Rady Miejskiej, Poseł RP Grzegorz Piechowiak, p. Anna Fręś – sekretarz Gminy Drawsko.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym powodzeniem. Zainteresowanie akcją wzrasta z roku na rok. Dane statystyczne – udział mieszkańców    w poszczególnych badaniach:

– badanie mammograficzne – 33 kobiety,
– badanie PSA – 50 mężczyzn,
– badanie na krew utajoną w kale – 61 osób,
– pomiar poziomu glukozy we krwi – 112 osób,
– badanie ostrości wzroku – 21 osób.

Udział w akcji „Nie bądź żyła – oddaj krew” wzięło udział 21 osób, z czego krew pobrano od 11 osób. Łącznie oddano 4950ml krwi.

Celem przedsięwzięcia było propagowanie profilaktyki, jako skutecznej metody zapobiegania wszelkim chorobom. Termin akcji był nieprzypadkowy, ponieważ październik jest miesiącem walki z rakiem. Celem było również reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi. Zamierzeniem organizatorów było upowszechnienie wiedzy na temat potrzeby regularnych badań profilaktycznych, zwiększenie świadomości zdrowotnej (nie tylko kobiet), poprzez edukację zdrowotną oraz zwiększenie dostępności do porady specjalistycznej i badań profilaktycznych.

Szczególne podziękowania organizatorki kierują do wszystkich, którzy zechcieli zaprezentować się na stoiskach, do Dyrekcji, pracowników oraz uczniów (Dominika Świrska, Jowita Sowińska, Kacper Piątek, Kamil Mazur, Dawid Bartkowiak, Bartek Biliński, Remigiusz Matkowskiego) Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp., członkiń Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki” – za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia oraz do tych, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo zorganizowaną akcję:

– Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego,
– Pan Maciej Kurłowicz,
– Pani Teresa Pławińska,
– Państwo Danuta i Bronisław Komarniccy,
– Pan Sebastian Czapski,
– PSB „MRÓWKA” AGROBUD Krzyż Wlkp. – Państwo Rejmaniak,
– Państwo Renata i Damian Andrzejewscy – Restauracja „Lubuska”,
– Pan Mirosław Bartoszewicz – Restauracja „U Klemensa”,
– Pani Beata Rychlik – Hurtownia „PROHANKOP” z Trzcianki,
– Państwo Edyta i Krzysztof Przyłuccy,
– Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
– Państwo Izabela i Rafał Heft – Kwiaciarnia „Koliberek”,
– Państwo Elżbieta i Artur Czarnkowscy,
– Pani Edyta Poznaniak –Helak – Sklep Spożywczy,
– Pani Katarzyna Kałużna – Sklep Spożywczy,
– Apteka „Panaceum”,
– Pani Dorota Piechowiak,
– Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile,
– Pan Stanisław Lemieszka,
– anonimowi sponsorzy.

Termin V edycji akcji „Kocham Cię, Życie” zaplanowano na 15 października 2017 r.

Aneta Sudnik-Masłowska
Krystyna Kulska