KURS EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

Jeśli dużo uczysz się a nie widzisz efektów, jeśli przygotowujesz się do egzaminów, sprawdzianów i nie wiesz jak efektywnie się do nich przygotować – to mamy propozycję dla Ciebie

Centrum Terapii i Rehabilitacji REHA –SENS oraz Pracownia Edukacyjna Danuta Kitowska zapraszają zainteresowanych uczniów w wieku 15-20 lat na kurs  z zakresu planowania uczenia się, zasad uczenia się, technik zapamiętywania oraz sketchnotingu osadzonego w różnych dziedzinach.

Zajęcia odbywać się będą przez 5 dni w drugim tygodniu ferii zimowych oraz 1 popołudnie w marcu. (16 marca 2018 o godz. 16.00).

Pn. 19.02. g.10.00-14.00 – Danuta Kitowska

Wt. 20.02. g.10.00-14.00 – Anna Jakubowska

Śr. 21.02. g.10.00-14.00 – Agata Baj

Czw. 22.02. g.10.00-14.00 – Justyna Cierpiszewska

Pt. 23.02. g.10.00-15.00 – Danuta Kitowska

Pt. 16.03 g.16.00-19.00 – Danuta Kitowska

Kurs odbędzie się w Centrum  Terapii i Rehabilitacji REHA –SENS w Krzyżu Wlkp., ul Wojska Polskiego 7.

Uczestnik kursu nauczy się:

 • Ustalać i realizować cele związane z rozwojem i nauką
 • Porządkować wiedzę i przygotować się do egzaminów
 • Pozyskiwać i wartościować wiedzę
 • Skutecznie notować i lepiej zapamiętywać informacje

Kurs prowadzą trenerzy technik uczenia się, myślenia wizualnego.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Ustalanie celów, planowanie

Cele zajęć:

 • określenie swoich mocnych i słabych stron w kontekście uczenia się,
 • określanie celów edukacyjnych, wyznaczanie priorytetów,
 • poznanie technik/zasad uczenia się,
 • poznanie sposobów planowania w oparciu o arkusz planowania dziennego, tygodniowego, miesięcznego
 • poznanie istoty checklisty i zastosowanie jej podczas zajęć,
 • poznanie technik zarządzania czasem,
 • wykształcenie nawyków planowego uczenia się.

Prowadzący zajęcia: dr Danuta Kitowska

Moduł 2. Notowanie graficzne – sketchnoting

Cele zajęć:

 • poznanie technik notowania graficznego,
 • zastosowanie notowania graficznego na wybranych przedmiotach szkolnych: j.polski, j.obcy, chemia, geografia i w życiu codziennym.

Prowadzący: dr Danuta Kitowska, mgr Justyna Cierpiszewska

Moduł 3. Notowanie graficzne – mindmapping

Cele zajęć:

 • poznanie technik mindmappingu
 • zastosowanie mindmappingu w szkole w życiu codziennym.

Prowadzący: mgr Agata Baj

Moduł 4. Techniki zapamiętywania

Cele zajęć:

 • poznanie mnemotechnik,
 • ćwiczenia w stosowaniu mnemotechnik z wykorzystaniem myślenia wizualnego.

Prowadzący: mgr Anna Jakubowska

Moduł 5. Praca z informacją

Cele zajęć:

 • poznanie sposobów wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji,
 • wykształcenie umiejętności korzystania z wolnych zasobów,
 • poznanie podstaw prawa autorskiego.

Prowadzący: mgr Justyna Cierpiszewska

Moduł 6. Uczenie się przy pomocy IT

Cele zajęć:

 • wykształcenie umiejętności uczenia się przy pomocy tutoriali,
 • wykorzystanie w uczeniu się aplikacji mobilnych,
 • poznanie zasobów Khan Academy.

Prowadzący: dr Danuta Kitowska

Moduł 7. Koncentracja, stres,

Cele zajęć:

 • poznanie technik koncentracji,
 • ćwiczenie relaksacyjne do stosowania w różnych sytuacjach.

Prowadzący: mgr Anna Jakubowska

Kosz kursu: 400 zł. Możliwość płatności w dwóch ratach.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 697096676 Anna Jacuńska,