PRÓBNY PISEMNY EGZAMIN ZAWODOWY KLASY 3F

DNIA 6 LUTEGO 2018r.
od godz. 10:50 w sali 21-22

odbędzie się

próbny pisemny egzamin zawodowy (test)
dla uczniów klasy 3f.

Obecność obowiązkowa.